MONOLOG

Har du fått hörapparater? Fungerar dom bra? Jo halv två!

Jag är helt nöjd med så många besökare jag har.

Inte nöjd med att vara tvungen att lägga vissa personer i godkännande-läge.

Trafikvett då jag utbildade rekryter på S3 att lära sig telegrafi ingick inte. Enbart att man skulle anpassa hastigheten till motstationen. Att störa fienden eller sina egna var inte tänkbart så det ingick inte heller. Så att signalera ett meddelande till en SSB station går då inte… vilken hastighet ska man hålla enligt regeln. Jo man använder noll-takt… man sänder inte.